Trang chủCHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Quy định về bảo mật thông tin

Tài khoản của người dùng chỉ được kích hoạt bởi bộ phận quản lý phần mềm do đó người dùng được ký hợp đồng Quy định về bảo mật thông tin. Do đó chúng tôi và quý khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin

Thông tin được giải thích theo nghĩa rộng, bao gồm và không giới hạn bởi các dữ liệu, tài liệu, thông tin chuyến hàng, thông tin vị trí, v.v. của người dùng được thu thập bởi phần mềm

Lưu trữ và thu thập thông tin

Thông tin được chúng tôi thu thập và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi (hoặc của nhà cung cấp dịch vụ máy chủ của chúng tôi), chỉ được truy cập bởi những người có thẩm quyền.

Quyền sở hữu thông tin

Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các Thông tin thuộc quyền sở hữu của Khách hàng vẫn sẽ là tài sản thuộc độc quyền sở hữu của Khách hàng.

Sử dụng Thông tin

Chúng tôi sử dụng các thông tin nhằm mục đích vận hành phần mềm, cung cấp dịch vụ vận chuyển, cải thiện trải nghiệm của người dùng, không dùng mục đích trái pháp luật.

Quy định về chia sẻ Thông tin với Đối tác thứ ba

Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin của quý Khách hàng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của khách hàng trừ trường hợp theo yêu cầu cảu pháp luật hoặc hợp tác với bên thứ ba để thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin trong phạm cần thiết để Đối tác có thể thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ và sẽ yêu cầu Đối tác bảo mật Thông tin của Khách hàng như chính chúng tôi.

Quy định về tiết lộ Thông tin

Trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiết lộ những Thông tin của quý Khách hàng cho các Cơ quan có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu pháp lý nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của công ty và khách hàng.

Quy định về hoàn trả và tiêu huỷ Thông tin

Trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu quý Khách hàng có yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn trả hoặc tiến hành xoá bỏ, tiêu hủy Thông tin. Chúng tôi cam kết sẽ không giữ lại dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ bản sao nào của Thông tin và cam kết xoá bất kỳ Thông tin nào đang được lưu trữ trên bất kỳ hệ thống máy tính hoặc dưới bất kỳ hình thức điện tử nào của chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

222/8B Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0908.507.067

Email: tony@greendragonlog.com.vn

Email: assistantceo@greendragonlog.com.vn

KẾT NỐI VỚI RỒNG XANH

Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Tiếp Vận Rồng xanh 2014