Home PageContact Us

CONTACT

Contact Information

Ho Chi Minh Office

222/8B Bui Dinh Túy, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

Hotline: 0909015116

Email: tony@greendragonlog.com.vn

Email: assistant.ceo@greendragonlog.com.vn

Da Nang Office

Room 501-502, 130 Dong Da Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam.

Hotline: 0908 507 067   / 0909 015 116 

Email: tony@greendragonlog.com.vn

Email: assistant.ceo@greendragonlog.com.vn

Dong Nai Office

C8-36 N9 Street, Detaco Residential Area, Phuoc An Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam.

Hotline: 0908 507 067   / 0909 015 116 

Email: tony@greendragonlog.com.vn

Email: assistant.ceo@greendragonlog.com.vn

Ha Noi Office

Rocland Building, Room 504, 16 Tran Quoc Vuong Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam.

Hotline: 0908 507 067   / 0909 015 116 

Email: tony@greendragonlog.com.vn

Email: assistant.ceo@greendragonlog.com.vn

Hai Phong Office

: 4th Floor, 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam.

Hotline: 0908 507 067   / 0909 015 116 

Email: tony@greendragonlog.com.vn

Email: assistant.ceo@greendragonlog.com.vn

Cambodia Office

CASA by Meridian, Orient Tower, Room 218, 2nd floor, Unit A01-01, Harvard Street, Dimond Island, Phnom Penh, 120101, Cambodia.

Email: assistant.ceo@greendragonlog.com.vn

Email: cambodia@greendragonlog.com.vn

Customer Service

  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN RỒNG XANH

  222/8B Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  Hotline: 0909.015.116

  Email: tony@greendragonlog.com.vn

  Email: assistantceo@greendragonlog.com.vn

  KẾT NỐI VỚI RỒNG XANH

  Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Tiếp Vận Rồng xanh 2014